català castellano  
 
   
   
   
   
   
Serveis
 
Taxacions personals:

Realitzem taxacions personals ja que conèixer el valor actual del propi patrimoni és indispensable per a poder avaluar les possibilitats personals  i poder afrontar i confrontar l’opinió d’una entitat bancària davant la petició de crèdits o línies de crèdit.

També realitzem valoracions de patrimoni per a particions de drets successoris o bé de qualsevol àmbit judical que requereixi una valoració de béns.